Aansprakelijkheid per kilo internationaal & nationaal

“Als komt vast te staan dat de schade aan de lading is ontstaan tussen het moment van in ontvangstname en aflevering door de vervoerder, kan de vervoerder worden aangesproken voor de vergoeding van deze schade. De vervoerder is er namelijk verantwoordelijk voor dat de goederen 'goed erin, en goed eruit gaan’. Ook hier zijn er weer mitsen en maren. De aansprakelijkheid van de vervoerder is namelijk beperkt tot een maximumbedrag per kilo. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid. In dat geval is de vervoerder onbeperkt aansprakelijk, maar dit is in Nederland weer moeilijk te bewijzen.”

Volgens de internationale regelgeving is een wegvervoerder aansprakelijk voor 8,33 SDR per kilo. De SDR staat voor Special Drawing Rights, een speciale valuta voor internationale handel. In euro’s is 8,33 SDR ongeveer 10,35 euro.

Let op, deze limiet ligt namelijk voor nationaal transport veel lager, namelijk op 3,40 euro per kilo.” (Bron: https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/de-vervoerder-dekt-niet-alle-schade-bij-een-incident)

Je krijgt via de standaard verzekering niet de transportkosten van de missende doos/dozen terug als de zending in Nederland kwijt is geraakt, oftewel als de gehele zending in Nederland is ingeklaard. Dit omdat wij zelf ook deze kosten hebben gemaakt en de gehele zending in dit geval wel vanuit China naar Nederland is getransporteerd.

Goederentransportverzekering

Via Zuiderhuis kun je een goederentransportverzekering aanvragen. Wij hebben hiermee een partnerschap gesloten! Je kunt je hiermee indekken tegen het verliezen van goederen of schade aan goederen. ✅

Je kunt de aanvraag starten via deze link. 😄

Heb je het antwoord gevonden?